Randklev bru i Ringebu kollapset mandag grunnet de store vannmassene under uværet Hans. Midtre del har knekt og ligger i Lågen.
Randklev bru i Ringebu kollapset mandag grunnet de store vannmassene under uværet Hans. Midtre del har knekt og ligger i Lågen.

Bane Nor droppet undervannssjekk av Randklev bru

På oppdrag fra Bane NOR ble en inspeksjon utført av konsulentselskapet Rambøl i 2019. Det resulterte i en anbefaling om en undervannssjekk av Randklev bru. Dette ble ikke gjort da det ikke er et krav i Bane Nors regelverk. Mandag kollapset den 172 meter lange brua i Gudbrandsdalslågen som følge av ekstremværet Hans.

Publisert

– Regelverket stiller ikke krav til inspeksjon under vann. Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på broen, skriver Bane Nors presseansvarlige Anne Kirkhusmo i en epost til Aftenposten.

Randklev bru:

- Randklev bru er en jernbanebro over Gudbrandsdalslågen på Dovrebanen i Ringebu.

- Brua er 172,5 meter lang og ble oppført i fagverk av stål i 1957.

- Fundamentene av stein og betong står direkte på elvebunnen.

- Brua har tre like lange spenn.

- Den tidligere jernbanebroen på stedet ble i 1957 omgjort til veibro og inngår ifylkesvei 2532.

Kilde: Wikipedia

Randklev bru kollapset mandag etter å ha fått store skader i ekstremværet i forrige uke. Det var skader på det ene brofundamentet som førte til at broen kollapset, ifølge Bane Nor.

Bane Nors regelverk baserer seg på standarder fra EUs jernbanebyrå.

- Det har ikke vært ytret bekymring for bruas evne til å tåle flom og ekstremvær, og den er blitt kontrollert gjennom hovedkontroller hvert sjette år – i tillegg til årlige kontroller og kontroller i etterkant av flom, opplyser Kirkhusmo.

Brua er dimensjonert for å tåle ekstremflom

Kirkhusmo understreker at det aldri var fare for liv da brua kollapset. Trafikken på strekningen var stengt allerede to døgn før brua fikk skader.

Bane Nor skal nå vurdere en ny inspeksjonspraksis.

– Basert på at klimaendringene medfører villere vær og hyppigere flommer, så skal vi vurdere behovet for inspeksjoner, også under vann, sier hun.

Powered by Labrador CMS