Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Beredskapsmyndighetene forberedt på ekstremvær

Ekstremværet «Hans» er varslet å treffe store deler av landet mandag og tirsdag med store nedbørsmengder. Beredskapsmyndighetene følger situasjonen tett og gjør nødvendige forberedelser for å kunne bistå med konsekvensene av ekstremværet.

Publisert Sist oppdatert

Meteorologisk institutt (MET) har oppgradert til rødt farevarsel for nedbør. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppgradert farevarselet for flom- og jordskred til rødt.

Oppdaterte naturfarevarsler og råd finnes på varsom.no.

DSB bistår statsforvalterne, og har tett kontakt med NVE og MET. Det er søndag ettermiddag gjennomført et møte i fylkesberedskapsrådet i Innlandet. Tilsvarende møter planlegges i Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab og oppfordrer privatpersoner og bedrifter om å sikre eiendom og verdier i løpet av søndagen. DSB minner om egenberedskap.

− Tenk forebygging og utnytt tiden frem til uværet kommer. Sjekk også egenberedskapslageret og sørg for at du har vann, mat og det du trenger for å klare deg selv noen dager, hvis veien skulle bli stengt eller du må holde deg innendørs, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Råd om egenberedskap finner du på sikkerhverdag.no

Direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, ber folk ha fokus på egenberedskap i eget hjem før 'Hans' slår til.
Direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, ber folk ha fokus på egenberedskap i eget hjem før "Hans" slår til.

DSB legger opp til å gjennomføre samvirkekonferanse for statlige etater, statsforvalterne m.fl. knyttet til hendelsen i løpet av mandag formiddag.

På kort varsel

Sivilforsvaret er en statlig beredskapsressurs, som er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedformålet er å beskytte befolkningen. De 20 distriktene samarbeider tett med regionale og lokale beredskapsaktører, både i det daglige og i den aktuelle situasjonen.

− Sivilforsvaret har høy beredskap og kan bistå raskt ved behov. Sivilforsvarsdistriktene har klargjort materiell og utstyr, sier Aarsæther.

Sivilforsvaret kan blant annet bidra med pumpemateriell og slanger, telt for å huse kommandosentral og personell, utstyr til lys og varme, søk og redning, samt vakthold og sikring.

Styrket nødkommunikasjon

DSB har også ansvar for Nødnett, som er et nasjonalt samband for nød- og beredskapsaktørene. Det bidrar til at aktørene får felles situasjonsforståelse i en akutt hendelse.

Nødnett er bygget for å være robust, med overlappende dekning, god reservestrømkapasitet og flere innebygde mekanismer for å opprettholde muligheten for lokal kommunikasjon ved utfall i nettet.

− Nødnett er bygget for å fungere selv under store påkjenninger. Alle basestasjoner har nødstrøm, men det vil bli problemer ved langvarig strømbrudd eller brudd på telelinjene. Vi ser nå på mulige forebyggende tiltak for å sikre dekning, sier Aarsæther.

Det er viktig at hver og en av oss nå sikrer eget hus, passer på at ikke biler og campingvogner står for nærme vannveier, at ikke bekker og elver er blokkert av kvist og så videre.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Statsministeren med oppfordring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at folk må være forberedt før ekstremværet Hans. Han sier det er en effekt av klimaendringene.

Støre sier til NRK at det er betryggende at beredskapsteam i kommuner og regioner nå er i gang med forberedelsene.

– Så er det viktig at hver og en av oss nå sikrer eget hus, passer på at ikke biler og campingvogner står for nærme vannveier, at ikke bekker og elver er blokkert av kvist og så videre, sier Støre.

NTB snakket med ham på Skedsmo brannstasjon, der Støre hadde fått et innblikk i forberedelsene som gjøres før ekstremværet treffer. Statsministeren har et klart råd til alle:

– Følg med, ta vare på deg selv og dine nærmeste.

Kilde: DSB, NTB

Powered by Labrador CMS