Noe av erfaringene kan produsenter av andre produkter ta lærdom av.

Av Jan Eirik Schiøtz

Videre må produsent få utført testerne for å dokumentere hvilken brannklasse produktet tilfredsstiller på en tilfredsstillende måte. Når enkelte produsenter (hvilke produsenter utfører montering selv? Menes montører?) utfører montering på byggestedet (annerledes enn produkthenvisningen?) gjelder ikke testene som ligger til grunn for produktets sertifikat. Saken kan bli verre ved at lakk som skal virke brannhemmende påføres på stedet. Som oftest påføres lakken etter at ribbene er montert på vegg. Da blir bare tre sider behandlet. Noe som grundige tester viser, gir svært uønsket brannforløp.

Omfattende testprogram

brennaktuelt.no har snakket med produsenten Aikkon, et estisk selskap, og Bare 3. Aikkon startet med å produsere møbler i 2002. Fra 2018 startet de produksjon av tak og veggpaneler med akustiske og brannbestandige egenskaper. Alle produktene er i estisk tre. Bare 3 er leverandør av brannsikkert tre og finér til bruk i interiør- og eksteriørmiljø. Disse to selskapene har god erfaring med tre og brannforebyggende løsninger. Sentralt i dette arbeidet er sertifisering av produkter.

Taavi-David Israeljan fra Aikkon blir engasjert når vi snakker om testing. – Vi startet med omfattende tester av våre produkter i 2019, forteller Israeljan. De første testene gikk ikke helt som forventet. Men vi lærte svært mye og forbedret våre løsninger. I 2019 ble det utført 31 SBI (SingleBurning Item) tester. Dette ble fulgt opp med 70 tester i 2020 og 43 tester i 2021. Da tilfredsstilte testene brannklasse B-s1d0. Aikkons produkter kunne da sertifiseres i henhold til Euroclass B-s1,d0, kan også brukes i krevende og store byggeprosjekter av tre.

Flere aktører

Espen Nøkleby Rustestuen fra Bare3 legger til at det i tillegg til at produktene må være riktig testet, må hele byggeprosessen følge forskriftsverket. Et sentralt spørsmål er hvem er ansvarlig for at bygget får riktig brannklasse. Er det;

  • Produsent
  • Kontraktør
  • Brannrådgiver

 

Aikkon fant ut i sitt omfattende testprogram at ribber montert på stedet og påført brannhemmende lakk på tre sider av ribbene, ikke tilfredsstilte oppgitt brannklasse. Brannen utvikler seg helt annerledes i den ubehandlede siden enn standarden krever. For å oppnå god brannhemmende løsning har Aikkon utviklet egen resept for impregneringen de benytter.

Trenger å diskutere 

Problemstillingen har vært diskutert i det norske fagmiljøet. Men det ser ikke ut til at man er kommet frem til en omforent enighet om hvordan tester skal utføres og hvilke krav som skal stilles. Det er forståelse for at det er hele løsningen som krever godkjenning. Ved at det i flere tilfeller utføres montering på stedet, blir det vanskelig å gjennomføre adekvate tester.

brennaktuelt.no vil følge opp denne problemstillingen til høsten. Ansvarlig for branntekniske løsninger i det nye regjeringskvartalet, Cowi, ser at det er viktig å få diskutert hvorledes riktig brannklasse kan oppnås.