For å få større oppmerksomhet omkring brann må fagmiljøet bli større, mener Davidsen. 

Fragmentert ansvar

Davidsen har reist mye rundt i Norge og sett mange byggeprosjekter og etablerte bygg. Da har han sett at det er mange mangler innen brannsikring. Nye bygg blir ofte ikke sjekket opp mot konseptet som rådgivere har utarbeidet. Lovverket har enkle krav når det gjelder branntekniske løsninger. Disse kravene skal alle involvert i et prosjekt følge. Realiteten er at det er ingen som føler et hovedansvar i prosjekter for at hver del av prosjektet følger kravene i lovverket. Davidsen har registrert at det er mye frustrasjon i det branntekniske miljøet på grunn av fragmentering og manglende oppfølging av lovverket. Han nevner noe så enkelt som branntetting etter at f.eks. en elektriker eller rørlegger har laget nye gjennomføringer i eksisterende brannceller. Hvem skal ta ansvaret for ny branntetting?

BFO har vært blant pådriverne til NS3962 Brannsikkerhet – kontroll av produksjonsunderlag, utførelse, FDV- og produktdokumentasjon, og flere av våre medlemmer har vært aktive i denne utarbeidelsen. Standarden er nå ute på høring og vi håper at denne blir publisert innen sommeren. 

Ny giv i foreningen

I 2015 etablerte BFO fagkomitèer og retningslinjer til disse. Disse var aktive frem til pandemien kom over oss, og siden da har disse fagkomitèene dessverre ikke hatt det fokus som det burde ha.

Gjennom 2023 jobbet daværende styre mye med strategiarbeide og nåværende styre fortsetter jobben med både kort- og langsiktige planer for økt aktivitet.

Gjenopprettelse av fagkomitèer og økt aktivitet i disse mener vi er en viktig faktor for å lykkes.

Hver bransje vet hva som er aktuelle temaer å jobbe med, og de får muligheten til å jobbe med interne spørsmål og fokusområder og de har anledning til å invitere øvrige fagkomitèer for å utveksle kompetanse, belyse felles fokusområder osv. 

  • Brannalarm, talevarsling og ledesystemer
  • Eiendomsforvaltning
  • Passiv brannsikring og byggeteknisk brannvern
  • Rådgivere, utdanning og forsikring
  • Slokkesystemer

Jobben blir nå å etablere de forskjellige komiteene med dyktige fagfolk. Styret vedtok på første styremøte de respektive fagkomitélederne. De har da ansvar for å få oppbemannet komiteene og starte aktivitet. Her er også ønsket at fagkomitéene bidrar med innspill til programkomitéene for kommende konferanser og aktuelle saker og innspill til Brennaktuelt sin redaksjon. 

I tillegg så jobber BFO og forsikringsbransjen sammen om det vi omtaler som EU-kontroll av bygg. Vi er avhengig av å sammen med forsikringsbransjen for å sette fokus på bedre brannsikkerhet i eksisterende og nybygg. Dette prosjektet ble en direkte konsekvens av en nyttig og viktig debatt i forbindelse med BFO sitt 20 års jubileum. Deler av forsikringsbransjen er nå medlemmer i BFO og forsikring har fått sitt første styremedlem i BFO`s historie.

Nytt styre valgte også å dedikere en av styremedlemmene som næringspolitisk talsperson. Dette er en viktig og sentral rolle som skal påse at vi holder tettere og jevnere dialog med sentrale myndigheter og direktorater, men også jobbe med samarbeidsformer mot andre aktører som har samme mål og fokusområder som BFO har.

Viktig tema

Oppslutningen om årsmøtet og tilhørende konferanse var god. Davidsen understreker sterkt viktigheten av temaet – bærekraft og brannsikkerhet. Det var gode presentasjoner og diskusjoner om dette temaet under konferansen. Brannsikkerhet er et svært viktig element innen bærekraft, slår styrelederen i BFO Brann ettertrykkelig fast. 

Programkomitèen for BFO dagene 2024 13. og 14. november vil ta med seg «den røde tråden» fra Brannsikkerhetskonferansen 2024 og belyse temaer med mer praktisk tilnærming.

Vi fikk mange gode innspill i konferanseevalueringene som bekrefter at bærekraft og brannsikkerhet faktisk betyr noe.