DNV

PERSONSERTIFISERING OG SIKKERHET

Publisert Sist oppdatert

Har du det som kreves for å sikre liv, verdier og miljø?

Dette er DNV:

  • DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering, med tilstedeværelse i over 100 land. Blant våre kunder finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier.
  • Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljø. Med vår ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.
  • DNV tilbyr personsertifisering innen både automatiske brannalarmanlegg, elektrotermografi, eltakst og elkontroll.

Les mer om oss: DNV

Ved å sertifisere deg og dine medarbeidere innenfor et bestemt område, viser du at dere har den kompetansen og kunnskapen som kreves for å utføre jobben. Etablering av en personsertifiseringsordning gjør det lettere å stille krav til dokumentasjon av kompetanse, og gjennom dette sikre at servicetjenester utføres av personell med nødvendig kunnskap og ferdigheter. Et personsertifikat kan etterspørres av forskrifter, myndighetskrav, kunder, byggherrer, kommende arbeidsgivere og andre som setter kvalitet og kompetanse i høysetet.

DNV har gjennom årenes løp utstedt over 2 000 personsertifikater, og tilbyr sertifiseringstjenester for personer som arbeider med automatiske brannalarmanlegg, elektrotermografi, elkontroll, eltakst m.m.

En person kan sertifiseres innenfor mange ulike fagområder og bransjer. For at kunder og omgivelser skal kunne stole på sertifikatinnehaverens kompetanse, settes det krav som må etterfølges av sertifikatinnehaver. Under Personsertifisering kan du lese mer om hvilke krav som må møtes for deg som ønsker å sertifisere din kompetanse, og hvordan veien mot sertifisering er bygd opp.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send oss gjerne en henvendelse: personsertifisering@dnv.com

Besøk også gjerne vår hjemmeside: DNV

Relevante personsertifiseringsordninger:

FG 750 Personsertifisering innen automatiske brannalarmanlegg https://www.dnv.no/services/fg-750-automatiske-brannalarmanlegg-202628

FG 760 Foretakssertifisering innen automatiske brannalarmanlegg https://www.dnv.no/services/fg-760-foretakssertifisering-207177

NEK 405 – 1 Personsertifisering innen Elektrotermografi https://www.dnv.no/services/elektrotermografi-52221

NEK 405 - 2 Personsertifisering innen Elkontroll bolig https://www.dnv.no/services/nek-405-elkontroll-bolig-52224

NEK 405 - 3 Personsertifisering innen Elkontroll næring https://www.dnv.no/services/405-3-elkontroll-naering-52223

NEK 405 3-2 Personsertifisering innen Elkontroll Vegtrafikksystemer https://www.dnv.no/services/nek-405-3-2-elkontroll-vegtrafikksystem-218677

NEK 405-20 Personsertifisering innen Eltakst https://www.dnv.no/services/nek-405-20-eltakst-186560

NEK 405 – 4 Foretakssertifisering https://www.dnv.no/services/nek-405-4-godkjenning-og-sertifisering-av-foretak--52222

Powered by Labrador CMS