Einang Safety Consult AS

RÅDGIVNING og KURS/BRANNSIKKERHET OG BEREDSKAP

Publisert Sist oppdatert

Dette er Einang Safety Consult AS:

  • Stiftet i 2016.
  • Rådgivning og kurs innen brannsikkerhet, HMS, beredskap og ledelse – for både private og offentlige virksomheter.
  • Utarbeider ROS-analyser, forebyggendeanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplanverk for brann- og redningsvesen og industrivern. Vi har utarbeidet slik dokumentasjon for en rekke brann- og redningsvesen i Norge.
  • Utarbeider ROS-analyser og beredskapsplanverk for private og offentlige virksomheter.
  • Utarbeider helhetlige ROS-analyser for kommuner.
  • Utarbeider konsekvensutredninger og gjennomfører HMS-prosjekter.
  • Vi tilbyr våre tjenester til virksomheter i hele Norge.
  • Både nettbaserte og «fysiske» kurs.

Einang Safety Consult AS tilbyr konsulenttjenester, kurs og opplæring innen HMS, ledelse, brannsikkerhet og beredskap. Slik hjelper vi deg å oppfylle lovpålagte krav, tilegne deg nødvendig kunnskap og gjøre arbeidshverdagen din enda bedre.

Vårt mål er å gi deg en trygg og god arbeidshverdag.

Vi er et lite familiefirma med bakgrunn fra brann- og redningsvesen, havnevesen, industrien, Forsvaret og politiet. Vi har således sittet «på den andre siden av bordet» og vet derfor hvor skoen trykker.

Når vi holder kurs, tilpasser vi kursinnholdet til den aktuelle virksomheten/bransjen. Et eksempel på dette er vårt spesialtilpassede 40-timers HMS-kurs, som vi har holdt for en rekke brann- og redningsvesen rundt om i hele Norge: Kurset inneholder både generelt stoff om HMS-regelverket, og det inneholder stoff som er spesifikt for brann- og redningsvesen.

Vi samarbeider blant annet med Brannmenn Mot Kreft, som holder forelesning på kurset om helsefaren brannfolk kan utsettes for når de jobber i brannrøyk.

Når vi utarbeider ROS-analyser, beredskapsplanverk, konsekvensutredninger, etc., setter vi oss alltid ned med den aktuelle virksomhetens ledelse og andre aktuelle personer – som verneombud, tillitsvalgte, økonomiansvarlige, osv. – slik at vi sammen kan finne de gode løsningene. Konseptet er enkelt: Vi kan metodikken, dere kjenner virksomheten. Sammen skaper vi det beste resultatet.

Les mer om oss på www.einangsafety.no.

Powered by Labrador CMS