Brannfaglig Fellesorganisasjon

KURS BRANNSIKRINGSMONTØR

Publisert Sist oppdatert

Brannfaglig Fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget.

Dette er BFO:

 • Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er en organisasjon for brann- og sikkerhets bransjen.
 • BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette søkes oppnådd ved:

 • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
 • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
 • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
 • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
 • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter
 • Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

Brannfaglig Fellesorganisajon tilbyr e-læringskurs for brannsikringsmontører. Kursene er delt inn i to moduler:

 • Grunnkurs (6 obligatoriske moduler) og
 • Spesialisering (7 valgfrie moduler)

Mål:

Kompetente brannsikringsmontører bidrar til at bygningenes branntekniske inndeling holder mål ved å tette forskriftsmessig rundt gjennomføringer etter blant annet kabler, kanaler og rør. I tillegg brannisolerer de ulike materialer som er spesielt sårbare og utsatt ved brann.

Det er ekstremt viktig at den som skal utføre arbeidet har nødvendig innsikt i hva som må foreligge av produksjonsunderlag, hvordan arbeidet skal gjøres og hva som kan bli konsekvensen om vedkommende slurver.

Nødvendig innsikt får montørene ved å sertifisere seg. Det gjør dem også til attraktive medarbeidere for bedrifter i bransjen som trenger denne kompetansen.

Målgruppe:

 • Personer som nylig har startet, eller som ønsker å jobbe i bransjen
 • Personer i andre håndverksyrker som ønsker å begynne som brannsikringsmontør
 • Byggeiere som ønsker å heve sin bestillerkompetanse og være bedre forberedt i forhold til kravspesifikasjoner m.m

Priser og rabatter:

5000,- Pris for medlemmer av Brannfaglig Fellesorganisasjon

7500,- Pris for ikke-medlemmer av Brannfaglig Fellesorganisasjon

Prisen er inkludert eksamen og innsendelsesoppgaver.

Kursavgift må betales før en får anledning til å starte på kurset.Du får tilsendt brukernavn og passord når kursavgiften er betalt.

Prisen dekker lisens i 1 (ett år). Hvis kurset ikke er påbegynt og avsluttet innen 1 år, må kurset kjøpes på nytt.

Rabatt i 2021:

 • 10-29 lisenser: 10 % rabatt
 • 30-49 lisenser: 15 % rabatt
 • 50+ lisenser: 20 % rabatt

Rabattordningen forutsetter samlet påmelding og fakturering.

Se alle priser: Meld deg på

Storkunder som melder på flere enn 50 deltakere med 20 % rabatt kan få anledning til å dele opp påmeldingen i puljer på minimum 10 personer.

Ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no ved påmelding av 10 deltakere eller flere.

Powered by Labrador CMS