Vanntåken absorberer store mengder energi ved brann og gir effektiv kjøling, og takket være den tredimensjonale funksjonen kan den også nå skjulte brannkilder. Den binder også røykgasser, forurensende stoffer, og kan raskt virke over store områder. 
I motsetning til klassiske monitorer som bruker en fokusert stråle, forhindrer turbinens skånsomme påføring av vann at brennende materiale spres og potensielt forårsaker ytterligere brannspredning.

MXOne er unik i sin evne til å beskytte et bredt spekter av bransjer og risikoområder mot spesifikke brannfarer i eller utenfor bygninger – for eksempel:
- Gjenvinningsanlegg
- Treforedlingsindustrien
- Kjemiske anlegg og raffinerier
- Flyplasser og hangarer
- Transformatorstasjoner og transformatorer
- Katastrofehåndtering

MXOne kan - avhengig av konfigurasjonen - enten være helautomatisk eller fjernstyrt og manuelt justert til en brannrisiko. Takket være intelligent styring kan til og med to eller flere nærliggende områder forsynes vekselvis med slokkevann ved hjelp av én enkelt turbin i automatisk modus. Dette gjør det mulig å bekjempe flere branner parallelt, eller å kjøle ned brannfarlige anlegg i nærheten på en målrettet måte.

Installasjonsalternativer:
- Stasjonær på bakken
- Stasjonær på tårn 
- Mobil på tilhenger 
- Mobil på lasteplan med egen strøm- og vannforsyning
 

  

MXOne selges i Norge av Maxitech AS, som ble etablert for å ha et særskilt fokus på slukkesystemer til industrien. Maxitech AS er utpekt som avtalepartneren i Norge for slukkesystemer fra tyske Minimax. Minimax-konsernet har i dag en årlig omsetning på 2,2 milliarder euro og rundt 10 000 ansatte over hele verden.