På slutten av fjoråret lanserte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) podcasten Industrivernpodden. Gjennom vinteren har det blitt publisert 19 episoder som er aktuelle for alle som jobber med beredskap, og podcasten er nå moden for å presenteres. 

Ved å opprette en egen podcast for industrivernet skapes en plattform der aktuelle aktører kan tilegne seg kunnskap på en enkel måte. Ofte er tid et hinder for å sette seg ned og lese seg opp på aktuelle temaer. Derfor ønsker Industrivernpodden å gjøre det enkelt, ved å tilføre lytterne oppdatert informasjon rett i øret, slik at man kan lære om viktige temaer mens man for eksempel reiser til jobb, trener eller lager middag.

Ved å opprette en egen podcast for industrivernet skapes en plattform der aktuelle aktører kan tilegne seg kunnskap på en enkel måte.

Bak den nye podcasten er en kjent stemme fra brannvesenet; Eivind Holm Nøttveit, som også har vært redaktør for podcasten Branncast siden 2020. Som redaktør i Industrivernpodden er ønsket å fremme forståelse for betydningen av god sikkerhet i industrien, bidra til kunnskapsdeling mellom beredskapsaktørene og skape godt samvirke.

Oppmuntre til læring

Målet med podcasten er å oppmuntre lytterne til å forberede seg tilstrekkelig på eventuelle nødsituasjoner, sørge for å ha tilgang til nødvendig utstyr og ha rutinene på plass dersom uønskede hendelser skulle inntreffe på arbeidsplassen. Episodene er korte, lettfattelige og skal bidra til å gi lytterne en introduksjon til ulike temaer, samt oppmuntre dem til å søke videre kunnskap og opplæring.

Podcasten appellerer til et bredt spekter av lyttere, inkludert industrielle ledere, sikkerhetspersonell, nødetater, studenter eller alle som er interessert i å lære mer om beredskap i industrien. Industrivernpodden er en verdifull ressurs for alle som er opptatt av industrisikkerhet. Gjennom engasjerende innhold og diskusjoner skal podcasten bidra til å fremme beste praksis og skape en tryggere arbeidsplass for alle.

Hva gjør Industrivernpodden så viktig?

I en verden der industrien spiller en stor rolle, er det viktigere enn noensinne å skape forståelse for betydningen av å ha en god beredskap på plass og å kontinuerlig jobbe for å ivareta og forbedre sikkerheten. 

Industrivernpodden bidrar til å øke lytterens bevissthet og kunnskap rundt aktuelle temaer, og har som hensikt å bidra til å hjelpe industrivernet med å redusere risikoen for ulykker og katastrofer. 

Gjennom episoder med praktiske tips, teknikker og informasjon om ulike temaer innenfor industrivernet, er håpet at lytterne skal få bedre selvtillit når det gjelder industrivern og på den måten stille bedre forberedt til å håndtere uønskede situasjoner. Dette kan bidra til å redusere frykten for å gjøre feil og bli bedre rustet til å takle stress knyttet til hendelsene.

Gjennom podcasten samles eksperter og fagfolk for å diskutere ulike temaer knyttet til industrisikkerhet og beredskap. Industrivernpodden ønsker også å informere om hensikten med å kjenne til relevant lovverk. 

Episodene dekker et bredt spekter av temaer som er relevante for beredskapspersonell og industriarbeidere - fra risikovurdering og brannsikkerhet, til krisehåndtering og sikkerhetskultur i industrien. Gjennom intervjuer og diskusjoner gir den innsikt i utfordringene vi står overfor i dag og hvordan vi kan håndtere disse utfordringene på best mulig måte.

Best mulig forberedt

I podcastens første sesong fremmes betydningen av å øve og forberede seg best mulig til framtidige hendelser. I sesongens første del gjennomgås forskriften. God forståelse av lovverket er avgjørende for å kunne håndtere ulike hendelser på en effektiv måte. Selve målet er å skape en trygghet for virksomheter som er industrivernpliktig. 

I første delen av podcasten får lytteren veiledning i forståelse av forskriften som et industrivern må forholde seg til. Dette er episoder som er spesielt rettet mot industrivernledere ute i industrien.

Sesongens andre og tredje del er mer fagspesifikk for beredskapspersonell. Andre del handler om psykologiske aspekter ved å være i beredskap. I tredje del av sesongen kommer episoder om førstehjelphjelpshendelser som kan skje i industrien, som blant annet er blødningskontroll, hypotermi, hjerneslag, hjertestans, forgiftning og brannskader.

Gjennom podcasten samles eksperter og fagfolk for å diskutere ulike temaer knyttet til industrisikkerhet og beredskap.

Hvis du sitter inne med en idé til tema, en viktig erfaring eller en god historie setter jeg stor pris på om du tar kontakt med meg direkte på Eivind.holm.nottveit@nso.no.

Podcasten kan du høre på Apple podcast, Spotify eller der du lytter til podcast. God lytting!