Jeg har nå vært ansvarlig redaktør og skribent for brennaktuelt.no i tre år. Tre givende år, der jeg har både lært mye og truffet mange interessante fagfolk og flinke og inspirerende bransjefolk. Jeg har satt stor pris på alle nye kontakter, bidragsytere og fine folk jeg har møtt underveis. Ikke minst vil jeg takke BFO, samt vår flinke annonseselger Anita Madshus i A2 Media, som har vært en stor bidragsyter til at Brennaktuelt blir mer og mer etablert i bransjen.

Jan Eirik Schiøtz og JES Consult Gruppen tar over skuta fra 2. april d.å. Han har nesten 25 års erfaring som ansvarlig redaktør i forskjellige tekniske fagtidsskrifter, og jeg er sikker på at han vil forvalte Brennaktuelt på en god måte fremover.  

Det har vært både givende og faglig inspirerende for meg å få være med på å bygge opp og drifte Brennaktuelt.

Det har vært både givende og faglig inspirerende for meg å få være med på å bygge opp og drifte Brennaktuelt. Leserundersøkelsen vi gjennomførte i fjor høst ga oss optimistiske tilbakemeldinger der 99 % svarte at brennaktuelt.no er et viktig fagmagasin. Det håper vi å fortsette med.

Ser frem til et godt samarbeid

Jan Eirik er også redaktør for de digitale tidsskriftene AMNYTT og Min Drift og vedlikehold. I tillegg er han utdannet fysiker fra Universitetet i Oslo. Jan Eirik har også god kjennskap til Brannfaglig Fellesorganisasjon.

- Jeg var den første daglige lederen i BFO. Sammen med daværende styreleder Dag Skansen var jeg med på å utvikle BFO til å satse sterkt på det faglige. Jeg har også om lag 15 års erfaring som daglig leder, adm.dir eller generalsekretær i tekniske organisasjoner, sier Jan Eirik.

- Blir det noen endringer fremover for brennaktuelt.no?

- Den redaksjonelle linjen vil legge stor vekt på å utarbeide artikler i tett kontakt med bransjen. Vi vil jobbe både med tekniske og bransjepolitiske saker. Det er tre erfarne tekniske journalister som vil jobbe med Brennaktuelt, sier Jan Eirik, som ser frem til å få god kontakt med bransjen fremover.

Leverer på krav

- Vi takker for arbeidet Monica har gjort for Brennaktuelt og ønsker henne alt det beste i ny rolle og utfordringer i tiden fremover, sier Mona Nerli. Hun har sittet i styret i BFO siden 2023, og er også Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator i Asker kommune.

- Når det er slik at vår sittende redaktør avslutter sitt engasjement for å fortsette sitt virke med andre gode muligheter, så har BFO fokusert på å sikre en god utvikling og fortsettelse av Brennaktuelt.

- For BFO har vi hatt en ryddig prosess med flere interessenter, men JES kunne her levere på de kravene vi hadde satt oss, sier Mona videre.

 - Vi ser frem til et godt samarbeide med Jan Eirik Schiøtz og hans team i tiden fremover etter påske, avslutter Mona.

Takk for meg og god påske!

Takk til alle trofaste og nye lesere, håper dere fortsatt vil følge veien videre for Brennaktuelt. Brennaktuelt.no vil få en ny plattform og et nytt utseendet, men utover det fortsette å være bransjens fagmagasin på nett.

Som avtroppende redaktør ønsker jeg ny redaktør lykke til og gleder meg til å følge Brennaktuelt sin historie videre, denne gangen fra sidelinjen.

Ønsker med dette alle lesere en riktig god og brannsikker påske.