- Min motivasjon som styreleder i BFO (Brannfaglig Fellesorganisasjon) springer ut fra et sterkt ønske om å bidra til å utvikle og styrke brann- og sikkerhetsbransjen. Som en viktig aktør i denne sektoren er BFO sentral for å fremme kompetanseheving, standardisering og samarbeid, sier Jørn til Brennaktuelt.

Jørn har de siste 25 år vært sterkt engasjert i bygg og anleggsbransjen, hovedsakelig innen byggevareindustrien. Han leder nå den norske delen av Polyseam konsernet og blant mange andre oppgaver driver han også kursing i brannsikring av bygg og anlegg.

- De siste fire årene har jeg som leder av norskeide Polyseam vært så heldig å få jobbe med brannsikkerhet, som er noe av det viktigste i våre bygg og anlegg, forteller Jørn.

- Jeg har alltid vært opptatt av brannsikkerhet og risikoanalyse og mener vi for ofte blir nødt til å lære av ulykker og katastrofer som har skjedd, og i for liten grad utvikler og bygger for det som kan skje. Bygg og anlegg som vi lever og oppholder oss i skal være trygge steder og ikke utsette oss for unødig risiko, sier Jørn.

- Hvorfor er BFO er en viktig ressurs for bransjen?

- BFO skal være den samlende organisasjonen for alle som jobber for bedre brannsikkerhet i Norge og med slagordet «Bedre brannvern for liv, miljø og verdier» så beskriver det godt hvilke mål og prioriteringer vi har, sier Jørn.

Videre sier han at bransjen gjennom et tverrfaglig samarbeid, deling av kunnskap og seriøs drift, kan redusere risiko for brann, redde liv og helse samt redusere de negative påvirkningene som branner har, på både lokalt og globalt miljø.

Har selv opplevd brann

Jørn forteller at han selv har opplevd brann på nært hold. Både i og utenfor sitt eget hjem. Han vokste opp i Sandefjord, ikke langt fra Jotuns malingsfabrikk på Gimle i Sandefjord, der det oppsto en kraftig brann en septemberdag i 1976. Seks mennesker mistet livet, elleve ble skadet og verditapet ble beregnet til 175 millioner kroner.

Når man har opplevd brann på nært hold så glemmer man aldri den erfaringen.

Den voldsomme industribrannen oppstod som resultat av en lekkasje i et svært brannfarlig råstoff. En ovn antente løsemiddelgassen, noe som førte til en enorm eksplosjon.

- Når man har opplevd brann på nært hold så glemmer man aldri den erfaringen, og selv om jeg ikke var gammel så ble den ettermiddagen i 1976 en opplevelse som satte spor, forteller Jørn.

- Man får respekt for brann og brannsikkerhet når man erfarer krefter og følger av brann på nært hold. Med røykdykkererfaring fra Forsvaret og opplevd brann både i egen bolig og nabohus så blir ikke fokuset på brannsikkerhet og ønske om å bidra til kompetanseheving på området mindre.

- Hva er dine «fanesaker» innenfor brann- og sikkerhet i samfunnet?

- Jeg har de siste årene reist mye rundt i landet og kurset både utførende og byggeiere i generell brannsikkerhet, og betydningen av passiv brannsikkerhet i våre bygg spesielt.

Jørn synes det er både frustrerende og ganske skremmende å oppleve et lavt fokus, behov for kompetanse og ikke minst manglende oppfølging av brannsikkerhet i de eksisterende bygningsmassene i dag.

- Et bygg i drift endrer seg over tid med ombygginger og nye installasjoner. Mitt inntrykk er at oppgradering og vedlikehold av brannsikkerheten er mer et unntak enn regelen. 

Han er engasjert, og fortsetter: 

- Dette er vi nødt til å få økt fokus på og vi har en stor jobb foran oss for å få tilfredsstillende brannsikkerhet både i private og offentlige bygg. En brann som ikke oppstår, eller i beste fall blir svært begrenset, er det beste for både liv, miljø og verdier, sier han til slutt.

Forsikring inn i styret

Jens Jensen som jobber som risikovurderer i Frende forsikring, ble også valgt inn i den nye styresammensetningen i BFO. Han har jobbet i forsikringsbransjen i over 20 år.

- Jeg har vært i Tryg i 17 år, deretter jobbet jeg to år i bank og nå har jeg vært hos Frende de siste tre årene, sier Jens til Brennaktuelt.

- Mitt ønske er at forsikringsbransjen kan bidra til å sette et nytt fokus på hvordan vi kan samarbeide for å nå alles felles mål om å redusere antall branner i Norge.

Jens Jensen jobber som risikovurderer i Frende forsikring.

- Her jobber jeg som Underwriter i Frende forsikring hvor jeg er ansvarlig for fagområdet Eiendom. Stillingen innebærer risikovurdering og godkjenninger innenfor bedriftssegmentet.

- Hvordan mener du at BFO er en viktig ressurs for bransjen?

- BFO er en viktig arena for å samle alle de forskjellige aktørene som jobber mot brannforebygging i Norge. Det mest bærekraftige innen forsikring er at en skade aldri skjer.

- Videre setter BFO fokus på det forebyggende arbeidet og gir forsikringsbransjen god innsikt, som vi kan videreføre til våre kunder, sier Jens.

- Vi har alle et felles mål om å redusere antall branner og konsekvensene de medfører, legger han til.

- Har du noen «fanesaker»?

- Mine fanesaker er systematisering/automatisering og digitalisering av informasjon som bidrar til å forebygge branner. Som deltager i BFO arbeidsgruppen for «EU-kontroll bygg» er jeg opptatt av å øke kvaliteten og sikkerheten i norske bygg, forklarer Jens.

- Mitt ønske er at forsikringsbransjen kan bidra til å sette et nytt fokus på hvordan vi kan samarbeide for å nå alles felles mål om å redusere antall branner i Norge, avslutter forsikringsmannen.