Den nye testen skal erstatte de tre alternative fysiske testene som i dag er beskrevet i Arbeidstilsynets veiledning "Helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere".

– For DSB er det viktig at den nasjonale anbefalingen sikrer et minstekrav av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere og kan gjennomføres i alle landets brann- og redningsvesen. Testen skal være mulig å gjennomføre gjennom hele karrieren, uansett kjønn, og om man jobber i hel- eller deltids brann- og redningsvesen, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

DSB og Arbeidstilsynet har lagt vekt på bred og grundig involvering fra brann- og redningsvesenet og andre interessenter i utarbeidelsen av testen av fysisk kapasitet.

Representanter fra Høyskolen i Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagforbundet, Nettverk for kvinner i brann (KIBR), Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Bergen brannvesen, Fredrikstad brannvesen, Oslo brann- og redningsetat, Salten brann IKS, Valdres Brannvesen, Vestfold interkommunale brannvesen og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har deltatt i arbeidsgruppen.

DSB og Arbeidstilsynet oppfordrer spesielt verneombud og tillitsvalgte til å svare på høringen.

Frist for å gi innspill er 1. juni 2024.

Les og svar på høringen her: https://hoering.dsb.no/Hoering/3015

Film som viser gjennomføring av testen "Fysisk kapasitetstest for røyk- og kjemikaliedykkere 2024". Filmen er produsert av Oslo brann- og redningsetat på vegne av arbeidsgruppen.