Trebygninger over fire etasjer er i brannklasse 3 og må dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering.
Trebygninger over fire etasjer er i brannklasse 3 og må dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering.

Ny veileder for brannrådgivere

FRIC har nettopp lansert en ny veileder for gjennomføring av brannteknisk analyse av bærende trekonstruksjoner i bygninger i brannklasse 3. Målgruppen for veilederen er rådgivende ingeniører og konstruktører.

Publisert Sist oppdatert

- Det er ikke tenkt som en lærebok, men som en veileder der vi etter beste evne har samlet den kunnskapen som finnes for øyeblikket, når det gjelder analytisk brannteknisk prosjektering av bygninger i brannklasse 3, sier seniorforsker Kathinka Leikanger Friquin ved SINTEF. 

- Dette skal være et verktøy der rådgiverne kan finne nyttig informasjon, være en påminner om hva som er viktig å huske på, og lenker til relevant kunnskap.

Utfordringer med høye trebygg

Vi har alltid norske forhold og byggeregler for øye i veilederen, men vi har gjennom tidligere prosjekt god kunnskap til forskning fra hele verden.

Kathinka Leikanger Friquin

Leikanger Friquin har de siste to årene ledet samarbeidsprosjektet som har involvert FRIC-partnerne Multiconsult, Rambøll, Asplan Viak, Treindustrien, RISE Fire Research AS, NTNU og SINTEF.

Forbud mot å bygge høye trekonstruksjoner ble fjernet i Norge så sent som i 1997. Kravene til brannsikkerhet i bygninger er gitt i forskrift om tekniske krav til byggverk fra 2017. Veiledningen til forskriften oppgir preaksepterte ytelser (minimumsnivået myndighetene har angitt som nødvendig for å oppfylle forskriftens krav).

- Utfordringen man får som brannrådgivere er når trebygningene skal bli fem etasjer eller mer. Da er de ikke dekket av de preaksepterte ytelsene i veiledningen til forskriften. Brannsikkerheten i disse bygningene må derfor dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering, sier SINTEF-forskeren.

Seniorforsker ved SINTEF, Kathinka Leikanger Friquin.
Seniorforsker ved SINTEF, Kathinka Leikanger Friquin.

Vanskelig å finne data

Slike analyser kan være krevende fordi de ofte forutsetter at det foreligger dokumentasjon eller verifiserte data som kan benyttes som input. Slike data er ikke nødvendigvis enkle å finne, og man må vurdere om de kan benyttes for det aktuelle bygget. Data fra andre land eller for andre typer konstruksjoner er ikke bestandig relevante for bygningene man skal prosjektere.

- Vi har alltid norske forhold og byggeregler for øye i veilederen, men vi har gjennom tidligere prosjekt god kunnskap til forskning fra hele verden. Vi har prøvd å samle det som er viktig, relevant og nyttig for brannrådgivere her til lands, sier Leikanger Friquin.

Veilederen skal bidra til å heve kunnskapen og kompetansen hos brannrådgivere, og øke kvaliteten på de branntekniske analysene. Den kan også gi en mer enhetlig praksis blant rådgiverne.

Hovedfokus på bærekonstruksjonen

Veilederen beskriver metodikk som kan benyttes i brannprosjekteringen, og gir oversikt over datagrunnlag som kan være relevant og nyttig. Hovedfokus er knyttet til bærekonstruksjonen, men forhold knyttet til rømning, redning og brannspredning er også nevnt. Hovedkapitlene beskriver valg av analysemodell, aktuelle analysemetoder, brannscenario og beregninger av brannenergi.

Veilederen gir også viktig informasjon til konstruktørene (RIB) som dimensjonerer konstruksjoner for ulykkessituasjon brann.

Her kan du lese hele veilederen.

Brannklasser (Paragraf 11-3 i Forskrift om tekniske krav til byggverk):

Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk plasseres i brannklasser etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Powered by Labrador CMS