Om-oss

Om oss:

Brennaktuelt.no er en fagavis på nett som retter seg mot brann- og sikkerhetsmiljøet, samt alle andre som er opptatt av faget. Brennaktuelt.no ble realisert av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) i 2019.

BFO har som formål å være den ledende organisasjonen i Norge når det gjelder å skape gode betingelser for alle aktørene i brannfaget, slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette søkes oppnådd ved:

  • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
  • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

Våre medlemmer er leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfeltet, og private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester, og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter.

Du kan lese mer om BFO her:

https://www.bfobrann.no/om-oss

MEDIEPLAN:

Brennaktuelt.no er alltid på jakt etter gode annonsører, slik at vi kan opprettholde arbeidet med å være en viktig formidler og talerør for de som jobber og er interessert i brannfaget. Ta en titt på vår medieplan HER!

Powered by Labrador CMS