Dette søkes oppnådd ved:

  • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
  • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

Medlemsfordeler

Medlemskap i Brannfaglig Fellesorganisasjon skal gi verdi. Som medlem blir du en aktiv del av brannbransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk. 

Et medlemskap i BFO gir deg mulighet til å delta i arbeid med å utvikle kurs og konferanser, du får faglig støtte gjennom våre fagkomiteer, og medlemskap gir deg mulighet for kontakt med ressurspersoner i bransjen. 

Medlemsfordeler:
• Kurs og konferanser til rabatterte medlemspriser:
-1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
-6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
-11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
-Studentpris for deltakelse på digitale kurs og konferanser: kr. 250,-
-Studentpris for deltakelse på fysiske kurs og konferanser: kr. 250,- + dagpakkeprisen.
NB! Studentpris gjelder ikke Brannsikringsmontør-kursene (Grunnkurs og Spesialisering).
• Min Side-funksjonalitet som gir deg mulighet for å administrere medlemskap og hente informasjon
• Rådgivning av bransjefaglig karakter
• BFO stipend (jfr vedtekter, §13 Hederspriser og stipend)
• Medlemslogo - medlemmer oppfordres til å bruke foreningens logo for å profilere sin tilhørighet i bransjeorganisasjonen. Ta kontakt