Passive brannsikringsprodukter spiller en nøkkelrolle i å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Brann- og røykgardiner er et eksempel på slike produkter. Deres funksjon er å forhindre spredning av brann, røyk og farlige gasser mellom ulike seksjoner i bygningen. Disse gardinene bidrar ikke bare til å sikre rømningsveier, men kan også være et effektivt alternativ til tradisjonelle brannvegger, branndører og brannvinduer.

Vi inviterer deg til å utforske vårt utvalg av produkter for naturlig røykventilasjon, som er i samsvar med EN 12101-2-standarden. Røykventilasjon levert av VELUX Commercial Bramo er en form for naturlig røykventilasjon, der røyk og varme ledes bort ved hjelp av termisk oppdrift hvis det skulle oppstå brann i bygningen.

Ta gjerne kontakt med VELUX Commercial Bramo for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til å øke brannsikkerheten i dine bygninger.