Brannfaglig fellesorganisasjon

KURS AUTOMATISKE SLOKKEANLEGG

Publisert Sist oppdatert

Dette er BFO:

  • Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er en organisasjon for brann- og sikkerhets bransjen.
  • BFOs formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Dette søkes oppnådd ved:

  • å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
  • å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
  • å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
  • å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
  • å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter
  • Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

Slokkeanlegg er ikke bare sprinkler. Det er vanntåke-, skum- og gasslokkeanlegg også, og de gir forskjellige fordeler og ulemper, basert på bruk og type bygg.

I tillegg bør også driftskostnader, bærekrafthensyn og fremtidig fleksibilitet tas hensyn til i planleggingsfasen. For å få dette til, må det velges rett anlegg for rett bygg, utføres korrekt prosjektering og installasjon, og dette må følges opp med riktig ettersyn, kontroll og vedlikeholdsplan.

Da må kompetanse og dokumentasjon være på plass. For å få ut informasjon og kunnskap om dette viktige temaet, har BFO utviklet dette kurset.

Kurset arrangeres løpende i ulike deler av landet.

Les mer og meld deg på aktuelle kurs her:

https://qualitynorway.no/kurs/brann/

Foreleser: Arnstein FedøyDaglig leder Igneus AS, Styremedlem BFO, M.Sc. Brannsikkerhet/slokkeanlegg og forfatter, Igneus AS.

Powered by Labrador CMS