Riktig brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger

Byggforskserien beskriver når det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom lave bygninger, og hvilke konstruksjoner som oppfyller kravene. En revidert anvisning viser løsninger for brannmotstand for tretak i lave bygninger.

Publisert Sist oppdatert

– Anvisningen gjør det enklere for prosjekterende, produsenter og utførende å velge konstruksjoner som oppfyller preaksepterte ytelser for branncellebegrensende og bærende bygningsdeler gitt i veiledningen til TEK17, sier seniorrådgiver Anne-Marit Haukø i SINTEF.

Den reviderte anvisningen 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger inneholder løsninger for tretak i brannklasse 1 og 2 med 15, 30 eller 60 minutters brannmotstand (REI 15, REI 30 eller REI 60).

Anne-Marit Haukø
Anne-Marit Haukø

Løsningene kan brukes som veiledning og dokumentasjon ved valg av tak med krav til brannmotstand. Overgangsdetaljer mellom yttervegg og tak blir også beskrevet.

Anvisningen er oppdatert med beregnet brannmotstand for utvalgte takkonstruksjoner av tre. Tabellene inkluderer mange flere konstruksjonsoppbygninger enn tidligere, med ulike kledninger, isolasjonstyper og dimensjoner. 

- Kan dere gi noen konkrete eksempler? 

- For eksempel kan man ved behov for et tak med brannmotstand REI 30 eller REI 60 gå inn i tabellene og hente ut konstruksjonsoppbygninger som oppfyller kravet, sier Haukø til Brennaktuelt.

- Generelt vil steinull gi høyere brannmotstand enn glassull, og himlingsplater av gips vil gi høyere brannmotstand enn trebaserte plater. Det er egne tabeller for hhv. tak med sperrer av konstruksjonstrevirke, limtre, I-bjelker, W-takstol og A-takstol, forklarer forskeren. 

Anvisningen forklarer også hvordan ulike konstruksjoner og materialer påvirker brannmotstanden.

- Har dere gjort tester på flere typer materialer siden forrige versjon? 

- Nei, det er ikke gjort tester, men en rekke beregninger basert på beregningsmetoder i henhold til håndboken Brandsäkra Trähus versjon 3 og EN 1995-1-2:2004, sier Haukø.

- Og beskrives det noen anbefalinger i anvisningen? 

- Ja, anvisningen gir blant annet detaljløsninger for brannsikker utforming av takutstikk og hulrom i yttervegg.

Det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom bygg med gesims- eller mønehøyde inntil 9,0 m og som ligger nærmere enn 8,0 m til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende enebolig og kjede- eller rekkehus.
Det er behov for branncellebegrensende bygningsdeler mellom bygg med gesims- eller mønehøyde inntil 9,0 m og som ligger nærmere enn 8,0 m til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende enebolig og kjede- eller rekkehus.

Tabellverdiene for brannmotstand gir generelle verdier uavhengig av spesifikke produkter. Brannmotstand dokumentert ved prøving av konkrete produkter kan dermed være bedre enn tabellverdiene i anvisningen. 

Powered by Labrador CMS