Popcorn skal snart spille rollen som oljesøl i Øvelse Draugen.
Popcorn skal snart spille rollen som oljesøl i Øvelse Draugen.

Setter i gang tidenes største oljevernøvelse

NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, og gjennomfører i samarbeid med OKEA og OFFB en av tidenes største oljevernøvelser i mars 2023. Noe så smakfullt som popcorn spiller hovedrollen i den viktige øvelsen.

Publisert Sist oppdatert

Draugen-feltet:

· Plattform: Draugen

· Lokasjon: Draugen-feltet ligger på Haltenbanken i den sørlige delen av Norskehavet. Feltet ligger ca. 150 km nord for Kristiansund.

· Posisjon: 64° 21' 11.4" N, 007° 46' 52.2" Ø

· Vanndyp: 250 meter

· Oljetype: Råolje

Øvelse Draugen avholdes i tidsrommet 21. til 23. mars 2023. Øvelsen baserer seg på et tenkt scenario i forbindelse med boringen av en letebrønn på Draugen-feltet, nord for Stadt. Personell vil øves i områdene fra Haltenbanken vest for Trondheim til nord for Vesterålen.

En rekke offentlige og private aktører deltar under øvelsen, til sammen 800 deltakere for å øke sikkerheten langs norske-kysten.

Draugen-plattformen
Draugen-plattformen

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig å få testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt, skriver NOFO i en pressemelding.

Ole Jacop Haug
Ole Jacop Haug

- Dette er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFO, OKEA og Operatørenes forening for beredskap (OFFB)-ledelse ved langvarige hendelser.

Hvorfor brukes det popcorn?

Under øvelse Draugen vil det brukes nærmere 40 kubikkmeter usaltet popcorn. Dette tilsvarer ca. 6 lastebillass. Popcornet skal simulere olje på havet, og har flere fordeler. Blant annet er det svært synlig slik at det er lett se områder med «popcornsøl».

I tillegg er det organisk avfall som kan spises av både fugl og fisk. Popcornet skal brukes i barrierene 2, 3, 4 og 5. Det vil med andre ord bli landpåslag av popcorn under øvelsen. Dermed får flere av IUA-ene også testet sin kunnskap og sine metoder for opprydding i fjæra.

OKEA og OFFB er viktige aktører

Øvelsen gjennomføres som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

«Øvelse Draugen er et resultat av flere års innsats i å utvikle en felles tilnærming til hvordan operatørene på norsk sokkel, NOFO og OFFB – samt samvirkeaktørene innen offshorenæringen og det offentlige - skal håndtere en stor oljevernaksjon. Vi ser fram til å få testet samvirket i sanntid.»

Ole Jacob Haug, daglig leder OFFB

Øvelsens scenario tar utgangspunkt i en tenkt hendelse med langvarig og jevn strøm av utslipp. Øvelsen starter én uke inn i hendelsen, i fase 3, og omhandler dermed ikke de første hektiske timene med varslingsrutiner etc. Under øvelsen driver den simulerte oljen, som er popcorn, nordover med kyststrømmen og truer med landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana. Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det er viktig at IUA-ene i de respektive områdene får øve, så dette er områder som spilles inn.

Det er på Draugen-feltet det skjer

Øvelse Draugen tar utgangspunkt i hendelser på Draugen-feltet, hvor operatør er OKEA. Petoro AS og M Vest Energy er lisenspartnere i feltet.

Draugen er et oljefelt med tilhørende gass i den sørlige delen av Norskehavet. Draugen ble oppdaget i 1984 av Shell, og planen for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Draugen var det første produserende oljefeltet nord for Stad. Draugen ble overtatt av OKEA i 2018.

Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft. Den produserte oljen blir lagret i syv lagerceller i bunnen av betongskaftet.

Draugen er lokalisert på Haltenbanken, en anerkjent fiskebanke i Norskehavet som ligger utenfor den nordlige delen av Trøndelag, omtrent rett vest for Folda, rundt 50 nautiske mil fra land. Haltenbanken er kjent blant annet for rikt seifiske.


Current Buster-teknologi som brukes under operasjoner med oljesøl.
Current Buster-teknologi som brukes under operasjoner med oljesøl.
Alv B. Solheim,
Alv B. Solheim,

Hvem skal øves?

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO til interkommunale utvalg mot forurensning, NOFOs reserveflåte av oljevernfartøy, samt en rekke teknologiske verktøy og tjenester.

Det vil delta 12 fartøy og nærmere 800 personer, multirotordrone, fly, AIS bøyer

Et annet viktig moment er at det skal øves i alle fem barrierene for oljevern. Les mer om barrierer her

“Øvelser er veldig viktig for en beredskapsorganisasjon som NOFO. Gjennom øvelser kommer vi så nær en hendelse vi kan uten at den er reell. Vi er alltid interessert i å øve sammen med våre medlemsbedrifter. Denne gangen skal OFFB, som også er en beredskapsorganisasjon, være med . Dette gir alle tre organisasjonene en unik mulighet i å øve på samhandling, lære av hverandre og ta ut felles læring. Jeg ønsker alle involverte lykke til med øvelsen, dette blir kjekt!»


Powered by Labrador CMS