Betalt redaksjonelt innhold

Av Hallgeir Myhre, daglig leder multiSAFE

Selskapet jobber mobilt ute hos kundene og har butikk med godkjent serviceverksted for sikkerhet og brannutstyr. 

Utfordringen

Vår erfaring var at stadig flere kunder stilte større krav til en tydelig og oversiktlig rapport på ferdigstilt kontroll i henhold til lovkravet som arbeidsgiver har. Sjekklister på papir var vår hverdag, og alt av dokumentasjon ble plottet inn på slutten av arbeidsdagen. Vi brukte mye tid på papirarbeid og mye redigering før rapporten kunne sendes til kunden.

Det var ikke alltid vi hadde like god kontroll på hva som skulle byttes og tas service på. Det var litt manglende oversikt over lagerført brannutstyr.

Våre kunder har store dokumentasjonskrav i oppfølging av sikkerhetsutstyr. Utstyret skal sjekkes og oppgraderes jevnlig, og arbeidet skal også dokumenteres nøye. Dette brukte kundene mye tid og ressurser på. 

Vi valgte Contendo

Vi så et stort behov for digitalisering og effektiv samling av informasjon, og etter flere forsøk med digitale og kostbare løsninger falt valget på Contendo. Det var viktig for oss og finne et enkelt og brukervennlig system og en samarbeidspartner som var bevist på at løsningen skulle gi verdi både for oss som bedrift, men også til sluttkunden. 

Med digital slukkekontroll som verktøy har vi fått bedre arbeidsrutiner, mer effektiv tidsbruk og vi leverer like rapporter med høy kvalitet til hver kunde.

Serviceteknikerne har fått en helt annen hverdag, i løsningen blir alle fremtidige kontroller planlagt og inventarlisten hos hver enkelt kunde er ferdig oppdatert. Etter endt kontroll er rapporten ferdig og kan sendes direkte til kunden. En stor fordel med det oversiktlige Dashboardet fra Contendo, er at produktlageret vårt kan justeres nøyaktig etter analyse av fremtidige kontroller.

Erfaringen med digital slukkekontroll er at vi som bedrift har fått frigjort tid til å jobbe med fremtidige avtaler og nye kunder. 

- Oversikten vi får i dashbordet over hva som skal på service/byttes, gjør at vi kan ha et mye bedre lagersystem, sier Hallgeir Myhre