13. og 14. mars 2024 er det duket for BFOs årlige Brannsikkerhetskonferanse. Konferansen vil holdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. 

Det overordnede tema for konferansen er: 

"Hvordan realisere bærekraftsmålene samtidig som en ivaretar brannsikkerhet og risiko?"

Bakgrunn:

Midt i en klimakrise trenger byggesektoren nye tilnærminger og nye materialer. Bygg- og anleggsvirksomhet står for omtrent en tredjedel av verdens totale CO2 utslipp.

Det er derfor et stort potensialt for å redusere CO2 avtrykket ved å bruke mindre ressurser på en smartere og mer innovativ måte.

Den tradisjonelle bruk av ubrennbare materialer, som vi har til rådighet i dag harmonerer ikke med bærekraftsmålene. Samtidig er det et faktum at organiske materialer som utgjør et stort CO2-reduktionsmessigt potensiale kan bidra til større brannrisiko. Dette vil kreve felles handling og samarbeide fra samtlige aktører i verdikjeden.

Vi har ingen tid å kaste bort. Vi trenger fart og akselerasjon, men også kunnskap og dokumentasjon.

I denne fartsfylte bærekraftige overgangen er brannsikkerhetskrav et av de største showstopperne. For å kunne gjør fremtidens løsninger mulig må alle og spesielt branningeniørene tilegne seg ny kunnskap raskt. Da først kan de bruke sin innflytelse for å realisere bærekraftsmålene samtidig som de Ivaretar brannsikkerheten.

Det er en positiv at bærekrafts konsekvensene tvinger folk å tenke over deres prosjekter, ideer og beslutninger. Men hvordan kan disse vurderingene gjøres på en meningsfull måte? Hvor dyp eller bred skal en vurdering være? Hvordan måle bærekraft?

Disse spørsmålene vil bli behandlet grundig av topp foredragsholdere i inn og utland, på Brannsikkerhetskonferansen 2024.

Mer informasjon og det fullstendige programmet HER!

Brannfaglig Fellesorganisasjon

BFO er en medlemsorganisasjon som har som formål å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.